Integració en qualsevol àmbit i plataforma de l’enviament de missatges automàtics i notificacions a través de WhatsApp, SMS i Mail.